PRIVACYVERKLARING DE WEDDINGCOACH

Laatste update: 04 juni 2019

Via deze Privacyverklaring informeert De Weddingcoach jou over de wijze waarop er wordt omgegaan met de persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.deweddingcoach.com en ons kennismakingsgesprek.

Inleiding

De Weddingcoach respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Wij verwerken jouw gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor specifieke doeleinden. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van jou verwerken als je

onze Website gebruikt.

Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens door De Weddingcoach geldt mogelijk een ander privacybeleid. Neem bij vragen hierover contact met ons op via info@deweddingcoach.nl.

Welke gegevens worden verwerkt?

In onderstaande tabel kan je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Rechtsgrond Bewaartermijn Ontvangers
Om contact met je op te nemen ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

·   Telefoonnummer

Gerechtvaardigd belang Indien je geen klant van ons wordt worden je gegevens na maximaal 14 dagen geanonimiseerd ·  Websitebeheerder

·  Opslag: Dropbox

·  E-mail provider: Outlook

Om met je te communiceren en je te informeren over het aangaan van en de uitvoering van de overeenkomst ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

·   Telefoonnummer

·   Adres

·   Bankrekening

·   Allergieën van genodigden (i.v.m. catering)

Uitvoering van de overeenkomst Binnen 6 maanden na beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens die voor andere doelen niet noodzakelijk zijn verwijderd of geanonimiseerd ·  Opslag: Dropbox

·  E-mail provider: Outlook

Voor onze administratie ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst / wettelijke verplichting Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar ·  Belastingdienst

·  Verzekeringen

·  Accountant

Om je te benaderen voor een evaluatie ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

·   Telefoonnummer

Gerechtvaardigd belang Je gegevens worden maximaal 14 dagen na het insturen van jouw evaluatie geanonimiseerd ·  Evaluatietool
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Gerechtvaardigd belang / Toestemming Gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang als men aangemeld is. ·  E-marketingtools
Statistisch onderzoek ·   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·   IP-gegevens

Gerechtvaardigd belang Uw gegevens worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 28 dagen geanonimiseerd. ·  Analytics tools
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren ·  Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·  IP-gegevens

Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden binnen 14 dagen geanonimiseerd. ·  Websitebeheerder

·  Analytics tools

Uitwisseling met derden

De Weddingcoach verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen welke niet in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Het voorgaande is anders wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven voor de betreffende verstrekking of De Weddingcoach wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van De Weddingcoach. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Weddingcoach raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Cookies

Onze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze Website beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat wij bijvoorbeeld na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

Via de browserinstellingen op jouw computer kan je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de Help-functie van jouw browser.

 

Intrekken van toestemming

Voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden geldt dat wij jouw gegevens verwerken op basis van jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Rechten

Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om een verzoek te doen de persoonsgegevens in te zien die De Weddingcoach van jou verwerkt, het recht om een verzoek te doen jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar, het recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens en het recht op overdracht van de persoonsgegevens die wij van jou hebben.

We wijzen je er uitdrukkelijk op dat het de hierboven beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit gemotiveerd aan je kenbaar maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Als je gebruik wilt maken van één van jouw rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens (zie onder het kopje “Contactgegevens”).

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doen we om te

voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

 

Beantwoordingstermijn

Wij zullen jouw verzoek in beginsel binnen zes weken beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen zes weken informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Zo zorgen wij dat alleen de bevoegde personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot jouw gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wijzigen van deze Privacyverklaring

Indien wij onze Privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte Privacyverklaring op de website plaatsen. Controleer regelmatig onze Privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe Privacyverklaring wordt geplaatst.

Vragen

Het staat je uiteraard vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wanneer je vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (bijvoorbeeld recht op inzage of correctie), neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

e-mail:                          info@deweddingcoach.nl

Telefoonnummer:        06-21196565,

Adres:                          Kerkhoflaan 78,

1161 JE Zwanenburg

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt. Meer informatie tref je op: privacy policy + cookies policy